Revolutionerende virtuelt trænings-værktøj

VTT er et online træningsværktøj for militært brug, til indlæring af planlægnings- og befalingsprocedurer på underafdelings niveau.

Lær mere
about

Enkelt, sikkert, effektivt og realistisk

VTT tilbyder et omkostningseffektivt og sikkert alternativ til traditionelle militære træningsmetoder, der gør det muligt for soldater at forberede befalinger og procedurer til kampsituationer i et kontrolleret online miljø. Der er tale om et planlægnings- og undervisningsværktøj og altså ikke et skydespil

Hvordan fungerer det?

step 1
1.

Vælg Miljø

Vores brugere (Træner og elever) kan vælge mellem en række realistiske og fordybende miljøer at træne i. Disse miljøer er baseret på virkelige lokationer og giver alle mulige træningsscenarier. Det giver brugerne en autentisk oplevelse, når de øver forberedelse af befalinger, taktik og praktik.

step 2
2.

Klargøring af Befaling

Træneren udarbejder en befaling, der giver specifikke instruktioner til den valgte opgave. Disse befalinger udarbejdes til hver enkelt opgave og baseres på træningsscenarier og -mål” og ligger til grundlag for elevernes egene befalinger. Der kan arbejdes i ”flere lag”, så fx en Delingsopgave kan opdeles i tre selvstændige opgaver på gruppeniveau

step 3
3.

Udarbejdelse af egen Befaling

Eleverne modtager befalingen fra deres instruktør (som KC, DF eller GF) og udarbejder herefter egen befaling for opgaven. Dette sker på baggrund af deres egne overvejelser samt rekognoscering for indretning af stillinger og området via det unikke 3D scenarie

step 4
4.

Indretning af Stilling

Efter at have udarbejdet sin egen befaling, forbereder eleven sig på engagement og indretter stillingen med kampstilling, skyttehuller, spærringer og forhindringer, alternative stillinger etc.
Under og efter indretning er gennemført, vil eleverne have mulighed for at gennemgå alle deres handlinger i både 2D (på kort) samt i et 3D-miljø (1:1 virkelighed). Denne gennemgangsproces giver dem mulighed for at opleve hvordan deres beslutninger og handlinger udspillede sig i det virtuelle scenarie og at identificere eventuelle fejl eller forbedringsområder.

step 5
5.

Gennemgang af Opgaveløsning

Sidste trin i programmet er gennemgang af elevens løsning, enten sammen med instruktøren eller/og sammen med de øvrige elever. Her kan man igen udnytte koblingen mellem 2D og 3D samt muligheden for at lægge flere løsninger sammen (fx en kampstilling for en Deling, med fokus på de tre grupper).
Instruktøren har her bl.a. mulighed for at simulere en rækker momenter fra en fiktiv modstander, for trykprøvning af elevens løsninger.

step 6
6.

Live træning

Alle udarbejdede befalinger og skitser kan enten udskrives og tages med eller bruges direkte via en bærbar PC, når alle de planlagte scenarier skal flyttes ud i terrænet til live træninger. Herved sparer man mange timer i terræn med forberedelser, som allerede er klargjort hjemmefra.

Lars Krøyer Sommerlund

Lars Krøyer Sommerlund

Founder & CEO

Telefon

+45 2421 8841
Kontakt

Et team af eksperter med årtiers erfaring i militær uddannelse og træning.

Vores nye militære træningsværktøj Virtual Training Tool (VTT) er baseret på årtiers erfaring inden for forsvaret og med en dyb forståelse for de taktikker, strategier og færdigheder, der kræves for at lykkes med militære opgaver og uddannelser. Dette sikrer, at VTT afspiller virkeligheden og giver soldaterne og instruktørerne den mest effektive træning, samtidig med at der kan spares væsentligt på ressourcerne til live træninger.